ระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศ

ระบบควบคุมความร้อนสำหรับตู้แร็ค

รวบรวมความร้อนและส่งกลับโดยตรงไปยังเครื่อง CRAC ด้วยระบบควบคุมความร้อนที่จดสิทธิบัตรของเรา (HCS) และใช้ระบบจัดการควบคุมการไหลเวียนของอากาศ สำหรับสวิตซ์และอุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งมีแผงเปล่าปิดช่องว่างเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมความร้อนของตู้แร็ค

ระบบควบคุมทางเดินของอากาศ

โซลูชั่นระบบควบคุมทางเดินของอากาศของเราประกอบด้วยทางเดินลมเพดานและระบบผนังเหนือศีรษะแนวตั้งที่หลากหลาย ท่อทางเดินลมและระบบประตูที่ปลายของแถว(End of Row Doors) เพื่อป้องกันการไหลเวียนกลับและการผสมกันของอากาศ จะช่วยให้ท่านสามารถลดปริมาณการใช้อากาศเย็นมากจนเกินไปภายในศูนย์ข้อมูล(data center) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของตู้แร็คและเครื่อง CRAC

ห้องควบคุมความร้อน

ก้าวข้ามการเป็นเพียงตู้แร็คที่เรียงกันเป็นแถว โดยสามารถใช้ห้องโซลูชั่นควบคุมการไหลเวียนของอากาศเพื่อเสริมประสิทธิภาพและสามารถคาดเดาสถานการณ์ของศูนย์ข้อมูล (data center) ของท่านได้ เครื่อง CRAC Collar และระบบพื้นยกปูฉนวนยางมอบมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการไหลเวียนของอากาศบายพาส