พลังงานสำรอง (ยูพีเอส)

Eaton is a leading provider of quality backup power UPS, Uninterruptible Power Supply. Eaton UPSs are designed to deliver high quality backup power from desktop PCs to large data centers.

To help you find the right solution, we organize our backup power offering into four categories: PC, Workstation & Home AV UPS, Network & Server UPS, Data Center & Facility UPS and Marine & Offshore UPS.

พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน

ค้นหายูพีเอสของ Eaton ที่ดีที่สุดเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเวิร์กสเตชัน รวมถึงพลังงานไฟฟ้าสำรองเพื่อการปกป้องอุปกรณ์ภาพและเสียงสำหรับใช้งานในครัวเรือน

ยูพีเอสสำหรับเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์

ค้นหายูพีเอสพลังงานไฟฟ้าสำรองของ Eaton ที่ดีที่สุดเพื่อใช้กับเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็ค อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ระบบบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ VoIP อุปกรณ์ในเครือข่าย และอุปกรณ์ที่สำคัญอื่นๆ

ยูพีเอสสำหรับศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการ

ค้นหายูพีเอสของ Eaton ที่ดีที่สุดเพื่อการให้พลังงานสำรองต่อเนื่องที่สมบูรณ์แบบ และเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ศูนย์บริการ โครงสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งานในระบบสารสนเทศที่สำคัญอื่นๆ

ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง

ค้นหายูพีเอสของ Eaton ที่ดีที่สุดเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและสมบูรณ์ พร้อมเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปรับเพิ่มได้เพื่อการประยุกต์ใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่งในรูปแบบต่างๆ

Part Number Search

Find the details on a specific Eaton product based upon its part number.

 

Competitive Cross Reference