Placeholder brand image

อุปกรณ์สลับเครื่องจ่ายไฟ รุ่น 16 ของ Eaton

STS รุ่น 16 IEC ของ Eaton เป็นโซลูชันราคาย่อมเยาสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ Redundant อุปกรณ์ในเครือข่ายที่ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง เช่น สวิตช์และเราท์เตอร์ อุปกรณ์สลับเครื่องจ่ายไฟจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก 2 แหล่ง แยกจากกัน (โดยทั่วไปคือ แหล่งจ่ายไฟหลักกับเครื่องยูพีเอสหนึ่งเครื่อง หรือเครื่องยูพีเอสสองเครื่อง) หากแหล่งจ่ายไฟแหล่งหนึ่งทำงานไม่ได้ อุปกรณ์นี้จะสลับไปรับพลังงานไฟฟ้าจากอีกแหล่งหนึ่งโดยไม่รบกวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ STS ของ Eaton สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชิ้นในเวลาเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนในการทำ Redundant เครื่องจ่ายไฟฟ้าที่มีราคาแพง

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับ

  • ให้การ Redundant อุปกรณ์ระบบสารสนเทศที่ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง
  • เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการทำ Redundant เครื่องจ่ายไฟฟ้าจากผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบสารสนเทศที่มีราคาแพง
  • มีขนาดกะทัดรัด ใช้เนื้อที่เพียง 1U ในตู้แร็ค
  • สลับการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน