การจ่ายพลังงานไฟฟ้า

เครื่องจ่ายไฟแบบติดตั้งในตู้แร็ค

Eaton ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายไฟให้กับศูนย์ข้อมูลด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Plug-and-Play ที่ทำให้สามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศรวมถึงแผงควบคุมการจ่ายไฟ เครื่องจ่ายไฟ และแผงควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากระยะไกลรุ่นล่าสุด โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากช่างไฟฟ้า

เครื่องจ่ายไฟแบบติดตั้งบนพื้นอาคาร

ตัวเลือกการจ่ายไฟที่ประหยัดพื้นที่ของ Eaton สำหรับศูนย์ข้อมูลช่วยให้คุณสามารถจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องได้ทุกเวลาที่ต้องการอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สลับเครื่องจ่ายไฟ แผงควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากระยะไกล และตู้แร็คต่างๆ เพื่อโครงสร้างพื้นฐานในการปกป้องพลังงานไฟฟ้าด้วยยูพีเอสที่ดีที่สุด