เครื่องจ่ายไฟแบบติดตั้งบนพื้นอาคาร

อุปกรณ์สลับเครื่องจ่ายไฟ (STS) ของ Eaton

Eaton Static Transfer Switches ถูกออกแบบมาเพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการพลังงานสำรองที่มีความล้ำสมัย โดยการเพิ่มขีดความสามารถของคุณภาพพลังงาน ความยืนหยุ่น ช่วงเวลาการใช้งานและความเชื่อถือได้เพื่อสร้างระบบการป้องกันไฟฟ้าของ UPS ที่ดีที่สุด

เครื่องจ่ายไฟสำหรับยูพีเอสรุ่น Blade พร้อมบายพาสสำหรับการบำรุงรักษา

เครื่องจ่ายไฟ (PDU) สำหรับยูพีเอสรุ่น Blade ของ Eaton พร้อมบายพาสสำหรับการบำรุงรักษา ได้รวมเอาความสามารถในการแปลงพลังงานไฟฟ้า การจ่ายพลังงานไฟฟ้า และบายพาสสำหรับการบำรุงรักษาเข้าไว้ในตู้อุปกรณ์เพียงตู้เดียว เพื่อการใช้สอยพื้นที่อันมีค่าให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ชุดอัพเกรดระบบจัดการพลังงาน (EMS)

ระบบ EMS ได้รับการติดตั้งไว้ในอุปกรณ์รุ่นใหม่ของ Eaton ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็น แผงวงจรสำหรับจ่ายไฟฟ้า, เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า และแผงวงจรไฟฟ้าสำหรับสั่งการระยะไกล ปัจจุบัน Energy Management System Upgrade Kit ได้ถูกนำมาใช้งานเพื่อขยายจำนวนการติดตามการทำงานของอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่จำกัดว่าเป็นผู้ผลิตรายไหน