เครื่องจ่ายไฟแบบติดตั้งในตู้แร็ค

เครื่องจ่ายไฟแบบติดตั้งในตู้อุปกรณ์ของ Eaton หรือ ePDU

ชุดจำหน่ายพลังงานให้วงจรย่อยในตู้ของอีตั้น เป็นชุดจำหน่ายพลังงานให้วงจรย่อยที่ใช้ในตู้โดยเฉพาะ โดยได้รับการออกแบบเป็นพิเศษมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมในศูนย์ข้อมูล ชุดจำหน่ายพลังงานให้วงจรย่อยในตู้ของอีตั้นจัดหาความเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับระบบจ่ายพลังงานและยังเพิ่มความสามารถในการวัด ติดตามและจัดการการใช้กำลังงานโดยรวมลึกลงไปในระดับตู้แร็คแต่ละตู้ได้ด้วย

โมดูลจ่ายไฟในตู้แร็ค (RPM) ของ Eaton

RPM ของ Eaton เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ใน Powerware ซีรี่ส์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูล โดยให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 36 kW ในตู้อุปกรณ์ขนาด 3U

แผงควบคุมพายพาสสำหรับการบำรุงรักษา (MBP) รุ่น HotSwap ของ Eaton

เครื่องจ่ายไฟ (PDU) พร้อมบายพาสสำหรับการบำรุงรักษาในตัว ใช้สำหรับเปลี่ยนยูพีเอสที่ชำรุดออกได้ขณะปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

Eaton ATS 16 & ATS 30 (สวิทช์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ)

Eaton ATS 16 and ATS 30 ถูกดีไซน์เพื่อจัดเตรียมการสำรองของพลังงาน สำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเดี่ยว สำหรับ ATS พลังงานจากแหล่งอิสระ 2 แหล่งสามารถถูกเชื่อมและส่งต่อไปยังอุปกรณ์ไอที ที่ซึ่งมีแหล่งไฟฟ้าขาเข้าทางเดียวได้