การสนับสนุนทางเทคนิค

สนองความต้องการของลูกค้า Eaton ให้บริการโซลูชันพร้อมทีมงานสนับสนุนทางเทคนิค ทีมงานบริการลูกค้า ตัวแทนบริการภาคสนามที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ให้บริการสนับสนุนระบบพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ

เราขอเชิญให้คุณติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเรา:

ฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิค
สายด่วนสำหรับบริการ: + 65 6825 1684
อีเมล: SEATS@eaton.com

iSEAT
กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการออนไลน์ และติดตามความคืบหน้า

บริการสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์
คุณมีปัญหาหรือคำถามทางด้านเทคนิคหรือไม่? โปรดระบุคำถาม และคุณจะได้รับคำตอบจากฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคของ Eaton ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้