โซลูชันการจัดการและตรวจสอบแบตเตอรี่

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย ยูพีเอสของ Eaton ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้งานโซลูชันการจัดการและตรวจสอบแบตเตอรี่เพื่อการบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างถูกต้องแน่นอน พร้อมเพิ่มเสถียรภาพของระบบ:

เทคโนโลยี ABM

ABM graph

ข้อมูลอ้างอิงจากผลการทดสอบที่ดำเนินการโดยผู้ผลิตแบตเตอรี่อิสระ

แบตเตอรี่ของยูพีเอสส่วนใหญ่ในท้องตลาดปัจจุบันนั้นชาร์จไฟด้วยวิธี “ชาร์จทีละน้อย” ซึ่งทำให้สารเคมีในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ในทางกลับกัน เทคโนโลยี ABM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Eaton โดยเฉพาะ ได้รวมเอาวงจรระบบสัมผัสที่ซับซ้อนเข้ากับเทคนิคการชาร์จแบบสามขั้นตอน ช่วยให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ยูพีเอสเพิ่มขึ้น พร้อมลดเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ลงอีกด้วย

เทคโนโลยี ABM ยังช่วยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึง 60 วันก่อนแบตเตอรี่จะหมดอายุการใช้งาน เพื่อให้คุณมีเวลามากเพียงพอที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

เทคโนโลยี ABM สามารถใช้งานได้กับยูพีเอสรุ่น5P, 5PX, 9130, 9PX, 9155, 9355, 9390, BladeUPS และ 9395 ของ Eaton

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
การต่อเครื่องยูพีเอสแบบขนาน
การจัดการแบตเตอรี่
สถาปัตยากรรมพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุด
การแบ่งส่วนโหลด