การแบ่งส่วนโหลด

การ์ดสำหรับต่อเชื่อมกับเวปและซอฟต์แวร์จัดการพลังงานไฟฟ้า Intelligent Power Software ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการแบ่งส่วนโหลดได้โดยผ่านชุดเต้ารับที่อยู่บนแผงด้านหลังเครื่องยูพีเอสของ Eaton คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการปิดเครื่องและกำหนดลำดับการเปิดโหลดที่ได้รับการปกป้อง ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ คุณสามารถตัดการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ที่ไม่สำคัญมากนัก ทำให้แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ที่สำคัญกว่าได้นานขึ้น

การแบ่งส่วนโหลดเป็นคุณสมบัติของยูพีเอสรุ่น 5130, 5P, 5PX, EX, 9130 และ 9PX ของ Eaton

Load Segment diagram