ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้า

คำถามที่ต้องพิจารณา

ไตร่ตรองคำถามเหล่านี้ให้ดีๆ เมื่อต้องประเมินระบบไฟฟ้าของคุณและคำตอบต่อคำถามนี้จะนำคุณไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้อง

ระบบ UPS แบบ decentralized หรือ central?

เข้าใจมากขึ้นในเรื่องความแตกต่างของแผนการป้องกันระบบไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ

ข้อพิจารณาในเรื่องแบบ

ปัจจัยต่อไปนี้คือแนวทางสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม

วิธีการกำหนดขนาด UPS

Eaton ได้รวบรวมข้อมูลลงใน Worksheet นี้เพื่อช่วยให้คุณในการเลือกขนาด UPS ที่ลงตัว