Các thị trường

Hơn bao giờ hết, môi trường kinh doanh ngày nay yêu cầu một giải pháp về chất lượng nguồn và quản lý nguồn, giải pháp này cần phải linh hoạt và có khả năng thích nghi mà không làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của thiết bị của khách hàng. Eaton luôn cố gắng thành công không ngừng trong cải tiến kỹ thuật để phát triển các giải pháp thế hệ kế tiếp. Dải sản phẩm về chất lượng nguồn được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu cụ thể của khách hàng, để tạo ra một giải pháp bổ trợ mới hoặc cải tiến giải pháp có sẵn, và để mang lại một giải pháp toàn diện

Với vai trò là nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về các giải pháp chất lượng nguồn và quản lý nguồn dự phòng toàn diện, Eaton cam kết luôn cung cấp chất lượng 9s cao cho khả năng sẵn sàng của hệ thống theo yêu cầu của nền kinh tế số ngày nay. Chúng tôi mang lại các giải pháp được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng, bao gồm:

Công nghệ thông tin & Trung tâm dữ liệu

Eaton mang đến các giải pháp sáng tạo và tối quan trọng đáp ứng khả năng sẵn sàng hệ thống cao hơn với chi phí và các chi phí vận hành thấp hơn và mang lại các giải pháp linh hoạt, có khả năng mở rộng ăn khớp với các yêu cầu cụ thể của một doanh nghiệp

Công nghiệp

Các giải pháp UPS thiết kế đặc biệt của Eaton có thể bảo vệ các hệ thống công nghiệp của khách hàng trong mọi trường hợp có sự cố về nguồn, thậm chí trong những tình huống khó khăn nhất

Large Corporations

Eaton mang lại các giải pháp sản phẩm toàn diện cho các doanh nghiệp lớn

Marine

Nguồn dự phòng đẳng cấp thế giới cho các ứng dụng ngoài khơi và trên biển

Viễn thông

Eaton có giải pháp nguồn DC cho tất cả các ứng dụng mạng dùng nguồn DC

Chính phủ

Tạo ra một môi trường có độ tin cậy, có khả năng dự đoán là yêu cầu quan trọng trong các trung tâm dữ liệu; đặc biệt là trong các khu vực dịch vụ công cộng

Y tế

Các sản phẩm và dịch vụ của Eaton giúp các thiết bị chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu về công nghệ hiện đại, đảm bảo độ tin cậy, nguồn liên tục