front of ups

Thiết kế xanh

Eaton không ngừng phối hợp với các khách hàng để phát triển các giải pháp phục vụ cho sự phát triển bền vững trên toàn cầu. Các giải pháp UPS của chúng tôi phấn đấu đạt được hiệu suất nguồn không kết nối song song, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tối đa hóa sử dụng các nguyên liệu tái chế và giảm lượng khí thải thông qua vòng đời sản phẩm, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Bảng thông số kỹ thuật của thiết kế Xanh

Tìm hiểu thêm thông tin dưới đây về bốn bước trong qui trinh Thiết kế Xanh của Eaton ứng dụng cho vòng đời sản phẩm, từ thiết kế và sản xuất đến lúc sử dụng và kết thúc.

Life Cycle Assessment (LCA)

Vấn đề về môi trường là một trong những nhân tố Eaton cân nhắc trong quá trình thiết kế. Bốn tính năng hướng dẫn cho đội thiết kế trong suốt quá trình làm việc bao gồm: hiệu suất năng lượng, hiệu quả nguồn lực, tái chế và tuân thủ các luật lệ. Qui trình Life Cycle Assessment (LCA) được dùng để tổng hợp các thông tin về các tác động lên môi trường của một sản phẩm. Qui trình được áp dụng để lựa chọn các sản phẩm và góp phần đánh giá các tiêu chuẩn ISO 14040/14044.

“Kết quả LCA của UPS Eaton 9395 chỉ ra rằng 74% góp phần giảm tổn thất điện năng của UPS và 25% tổn thất lạnh.” Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ với LCA@eaton.com


Các chất và Nguyên liệu

RoHS Directive (2011/65/EU): hạn chế sử dụng các chất nguy hại nhất định trong Thiết bị điện và điện tử

Qui định được áp dụng cho các sản phẩm điện và điện tử và hạn chế sử dụng một vài chất ví dụ như các kim loại nặng và các chất chống cháy nào đó trong các nguyên liệu đồng nhất. Eaton áp dụng cách tiếp cận chủ động với luật lệ về môi trường và cố gắng tuân thủ theo qui định ROHS Directive. Để tìm hiểu thêm về chứng chỉ RoHS cho các sản phẩm cụ thể, xin mời xem danh sách của các chứng chỉ.

REACH Regulation (EC 1907/2006): Đăng ký, đánh giá, cho phép và giới hạn về các sử dụng các hóa chất

Qui định này áp dụng cho tất cả các sản phẩm điện và mục tiêu để giảm tác hại của các hóa chất trong sản xuất. Eaton không ngừng theo dõi việc sử dụng các chất theo qui định của REACH Regulations trong các qui trình sản xuất. Sản phẩm của chúng tôi không chứa chất SVHCs (Substances of Very High Concern) và nếu các chất đó sử dụng vượt ngưỡng cho phép, chúng tôi sẽ có các thông tin chi tiết đến cho khách hàng theo yêu cầu được đưa ra.

Tải xuống thư cam kết về REACH của Eaton (pdf)

Để tập hợp các thông tin của các chất và vật liệu về chuẩn IEC 62474 về UPS của chúng tôi (Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry), xin mời tìm hiểu thêm thông tin hướng dẫn qua ProductStewardship@Eaton.com

Lá Xanh của Eaton

Biểu tượng Lá Xanh của Eaton là lời hứa của chúng tôi với khách hàng, với người sử dụng và cam kết của chúng tôi về hoạt động vì một môi trường tốt đẹp hơn và tuân thủ theo qui định bảo vệ môi trường.

Bảng tính năng của Lá Xanh

Các sản phẩm nguồn chất lượng tốt đã được chứng nhận giải pháp Xanh của Eaton.
UPS Power Xpert 9395
BladeUPS

Eaton Green Solution logo with a green leaf

Các Ủy ban và Tổ chức Quốc tế

Eaton chứng minh cam kết bảo vệ môi trường thông qua việc chuẩn hóa tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission), nghiên cứu các qui định và các hoạt động phi lợi nhuận ví dụ như tổ chức Green Grid và chương trình Energy Star.

Quản lý Môi trường, An toàn và Sức khỏe

Eaton tập trung vào các hoạt động và sản phẩm dựa trên quá trình xây dựng phát triển triển bền vững thông quá việc chuẩn hóa và toàn cầu môi trường của công ty, Các chương trình Sức khỏe và An toàn (EHS) và các thực hành. Môi trường quản lý toàn cầu của chúng tôi, Chươn trình Safty and Health (MESH) là một hệ thống thống nhất qui tụ các chương trình hiện có (ISO 14001, OHSAS 18001, OSHA VPP) vào một hệ thống quản trị đồng nhất.

Tìm hiểu thêm thông tin xin truy cập: EHS tại Eaton

Để xem các chứng chỉ ISO 14001 của các chi nhánh và nhà máy, xin ghé thăm trang Chứng chỉ của mục Nguồn Chất Lượng.


Công nghệ Xanh

Eaton phát triển các giải pháp được thiết kế để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trên toàn cầu. Các kỹ sư của chúng tôi không ngừng phát triển các cách tiếp cận thông minh hơn để đem lại các lợi ích sinh thái và kinh tế. Điều này bao gồm sự phát triển hiệu suất năng lượng và các công nghệ môi trường thân thiện. Để tìm hiểu thêm công nghệ của chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào, tại sao bạn không sử dụng công cụ Tính toán năng lượng và tìm hiểu xem UPS Eaton 9395 hoạt động như thế nào.

Energy Saver System (ESS)

ESS mang lại hiệu suất năng lượng và độ tin cậy tương đối cao khi UPS hoạt động tại các điều kiện bình thường, tại đó tải được cung cấp thông qua hệ thống chuyển mạch tĩnh. Bản thân UPS (bao gồm bộ chỉnh lưu và nghịch lưu) chỉ hoạt động khi có các sự cố về nguồn đầu vào hoặc các cần phải điều chỉnh điện áp hoặc tần số. Cá sản phẩm của Eaton cung cấp hiệu suất nguồn tương đối cao so với các giải pháp khác với việc chuyển đổi nhanh từ bộ nghịch lưu trong trường hợp mất điện, do đó đảm bảo không làm mất dữ liệu hay gián đoạn nguồn đầu ra. Điều này giúp cho hệ thống có độ tin cậy cao hơn. Sản phẩm tích hợp công nghệ này bao gồm UPS Eaton 93PMPower Xpert 9395.

Công nghệ Easy Capacity Test (ECT)

Công nghệ ECT cho phép người sử dụng có thể dùng toàn bộ tải để thử mà không cần dùng đến tải bên ngoài, do đó làm giảm yêu cầu về tải giả khi lắp đặt thiết bị và tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm tích hợp công nghệ này bao gồm UPS Eaton9355, 93EPower Xpert 9395.

Công nghệ Hot Sync

Với công nghệ Hot Sync, nhiều UPS có thể được kết nối song song để tăng công suất. Lợi ích của Công nghệ Hot Sync là không cần phải mua một UPS với công suất dư cho việc mở rộng trong tương lại. Nó cho phép lắp đặt một mô đun đơn và lắp thêm mô đun khác khi có yêu cầu. Sản phẩm tích hợp công nghệ này bào gồm UPS Eaton BladeUPS, Eaton 9PX, 9155, 9355, 93E, 93PMPower Xpert 9395.

Công nghệ Advanced Battery Management (ABM)

ABM tăng tuổi thọ của ắc qui thông qua kỹ thuật sạc ba giai đoạn, giảm lãng phí và nguyên liệu. Do không phải sạc liên tục, công nghệ giúp giảm điện năng tiêu thụ và tăng tuổi thọ ắc qui. Sản phẩm tích hợp công nghệ này bao gồm UPS Eaton BladeUPS, Eaton 5PX, 5P, 5SC, 9130, 9PX, 9155, 9355, 93E, Power Xpert 9395.

Các ắc qui có khả năng thay thế nóng

Công nghệ này cho phép ắc qui có khả năng thay thế nóng, thay thế hoặc tháo bỏ một dãy ắc qui trong khi thiết bị vẫn đang chạy, điều này làm giảm lãng phí ắc qui và thời gian gián đoạn. Sản phẩm có tích hợp công nghệ này bao gồm UPS Eaton BladeUPS, Eaton 5130, 5P, 5PX, EX, 91309PX.

Công nghệ EcoControl

EcoControl tự động cách ly các thiết bị ngoại vi khi ổ máy chủ tắt, cho phép tiết kiệm 30% năng lượng. Công nghệ cải tiến này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí điện năng. Sản phẩm tích hợp công nghệ này bao gồm UPS Eaton Ellipse ECOEaton Ellipse PRO.

Kết thúc vòng đời sản phẩm

Chính sách kết thúc vòng đời sản phẩm của Eaton dùng để thiết kế các sản phẩm có sự tác động lên môi trường nhỏ nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ theo các qui định khi được yêu cầu:

WEEE (Directive 2002/96/CE):
Lãng phí thiết bị điện và điện tử
Thư cam kết của Eaton về qui định WEEE (pdf)

Batteries (Directive 2006/66/CE):
Ắc qui và bình ắc qui và lãng phí ắc qui và bình ắc qui
Thư cam kết của Eaton về ắc qui (pdf)

Packaging (Directive 2004/12/CE):
Đóng gói và lãng phí đóng gói
Thư cam kết của Eaton về Đóng gói (pdf)

Chúng tôi cân nhắc vấn đề tác động lên môi trường của việc đóng gói và qui trình kết thúc vòng đời sản phẩm của chúng tôi và hỗ trợ trong việc đáp ứng việc tiêu hủy, các hướng dẫn kết thúc sản phẩm cho qui trình tái chế.

90% ắc qui chì được tái chế và phần lớn các vật liệu của ắc qui được sử dụng để sản xuất ắc qui mới.

Thêm thông tin