MGE Office Protection Systems Logo

Các hệ thống bảo vệ nguồn cho văn phòng MGE

Việc mua lại dòng sản phẩm Hệ thống bảo vệ nguồn cho văn phòng MGE của Eaton (tháng 11 năm 2007) giúp tạo nên dòng sản phẩm đảm bảo chất lượng nguồn mạnh hơn, phong phú, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thế giới. Eaton đã khẳng định là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm UPS một pha lớn thứ hai trên thế giới, mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng của mình.

Các hệ thống bảo vệ nguồn điện văn phòng MGE là một phần của dòng sản phẩm Pulsar của Eaton. Sản phẩm này được thiết kế và sản xuất nhằm cung cấp các thiết bị và giải pháp bảo vệ nguồn cho doanh nghiệp, văn phòng nhỏ và gia đình, với nhiều loại giải pháp cấp nguồn không gián đoạn và chống quá áp.

Trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi, Eaton luôn nỗ lực ứng dụng các sáng tạo kỹ thuật trong việc phát triển giải pháp thế hệ sau. Mảng sản phẩm đảm bảo chất lượng nguồn của chúng tôi được thiết kế đáp ứng tất cả các yêu cầu đặc thù của khách hàng, hoàn thiện một giải pháp mới hay bổ sung cho giải pháp hiện tại, nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện.