Pulizzi Logo

Pulizzi

Tháng 6 năm 2007, Eaton đã mua lai Pulizzi Engineering. Pulizzi được thành lập năm 1973, là một khối xây dựng chủ chốt để bổ sung vào dòng sản phẩm mạnh hiện có của Eaton. Sản phẩm của Pulizzi hiện mang thương hiệu ePDUs và được đại diện trong danh mục đầu tư của Eaton về sản phẩm chất lượng nguồn.

Tùy chỉnh ePDU theo yêu cầu của bạn

Sử dụng ePDU Product Wizard của chúng tôi để chọn ePDE phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.

Công nghệ ePDU của Eaton

Xin vui lòng xem ePDU functionalities page để có thêm thông tin về công nghệ ePDU của chúng tôi.

Xem Eaton ePDUs

Với hơn 700 part tiêu chuẩn để lựa chọn, Eaton là lựa chọn tốt nhất trong ngành công nghiệp dựa trên mật độ nguồn và công nghệ.
alt Xem toàn bộ dòng sản phẩm Eaton ePDUs.