BestDock Relay Interface Card product image

Cạc kết nối với UPS Bestdock Relay Interface Card

Phần mềm điều khiển và giao tiếp là trung tâm của giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn tin cậy bất kỳ

Eaton Relay Interface Cards cho phép tự động tắt và giám sát trạng thái hệ thống UPS qua một máy tính

BestDock Relay Interface Card là một bo mạch chuyên dụng cung cấp giao diện tiếp điểm khô cần thiết giữa UPS của Eaton và rơle bất kỳ kết nối với máy tính, bao gồm AS/400, cũng như nhiều loại ứng dụng trong ngành khác. Cạc này tương thích với các UPS của Eaton có khe BestDock