Relay Interface Card product image

Mini-Slot Relay Interface Card UPS Connectivity Device

Phần mềm giao tiếp và điều khiển đóng vai trò cốt lõi trong mọi giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn tin cậy

Eaton Relay Interface Card cho phép tự động tắt nguồn và giám sát qua mạng trạng thái hệ thống UPS chỉ bằng một máy tính

Mini-Slot Relay Interface Card là cạc chuyên dụng cung cấp giao tiếp tiếp điểm khô giữa UPS của Eaton và một máy tính bất kỳ kết nối với rơle, bao gồm AS/400, cũng như các ứng dụng đa dạng ở các lĩnh vực khác nhau. Sản phẩm này tương thích với các UPS có các khe cắm mini của Eaton