UPS dùng cho ngành hàng hải & ngoài khơi

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các hệ thống thiết bị lưu điện cho ngành hàng hải. Eaton có đầy đủ các dải sản phẩm bao gồm: Thiết bị lưu điện, các hệ thống chuyển đổi nguồn, phần mềm quản trị, giám sát từ xa, các giải pháp tổng thể và dịch vụ tại chỗ.

UPS Eaton 9130 cho ngành hàng hải

Công suất: 1000-3000 VA
Kiểu: Dạng đứng với các giá lắp và bộ giảm chấn
Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn DNV và ABS

UPS Eaton EX cho ngành hàng hải

Công suất: 1500-3000 VA
Kiểu: Dạng Rack/ Dạng đứng
Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn DNV và ABS

UPS Eaton 9155 cho ngành hàng hải

Công suất: 8-30 kVA
Kiểu: Dạng đứng với các giá lắp và bộ giảm chấn
Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn DNV, BV và ABS PDA (công suất đến 15KVA), các báo cáo về tiêu chuẩn khác được thực hiện theo yêu cầu cụ thể.

UPS Eaton 9355 cho ngành hàng hải

Công suất: 8-40 kVA
Kiểu: Dạng đứng với các giá lắp và bộ giảm chấn
Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn DNV, BV và ABS PDA (công suất đến 15KVA), các báo cáo về tiêu chuẩn khác được thực hiện theo yêu cầu cụ thể.

Eaton 9PHD Marine

Power: 30-200 kVA
Structure: Modular UPS cabinet with mounting rails and vibration absorbers
Approvals: Any marine classification survey report on request.

UPS Power Xpert 9395 cho ngành hàng hải

Công suất: 225-1100 kVA
Kiểu: Thùng chứa với các giá lắp và bộ giảm chấn
Tiêu chuẩn: các báo cáo về tiêu chuẩn khác được thực hiện theo yêu cầu cụ thể.