Ngăn luồng khí

Trần / tường Ngăn luồng gió

Trần và tường ngăn luồng gió, được sử dụng kết nối với các cửa của cuối hàng, tạo ra một giải pháp ngăn luồng khí hiệu quả và có thể dự đoán được.

Các cửa của cuối hàng

Các cửa cuối hàng có sẵn các kiểu như một cửa đơn, 2 cánh và cánh trượt, giúp ngăn các luồng khí hiệu quả hơn thông qua việc ngăn chặn thoát khí qua các đường và loại bỏ tình trạng tái lưu thông khí và sự phá trộn giữa các luồng không khí.

Ngăn khí độc lập

Điểm hay nhất của chiến lược ngăn luồng khí của Eaton là Hệ thống Ngăn khí Độc lập (ICS) đã được cấp bằng sáng chế, đây là một giải pháp ngăn khí độc lập, có khả năng mở rộng, bền vững và đáp ứng với các nhà cung cấp khác nhau- cho các môi trường máy tính có mật độ công suất cao.