Phòng ngăn khí

Miệng hút gió vào cho CRAC

Miệng hút gió vào cho CRAC cho các hệ thống thổi sàn, được sử dụng chung với chiến lược ngăn khí trong trung tâm dữ liệu là một phần trong giải pháp ngăn khí tích hợp tổng thể của Eaton

Vòng đệm trên lỗ đi dây cáp qua sàn nâng

Vòng đệm trên lỗ đi dây cáp qua sàn nâng của Eaton bao gồm vật liệu không thấm nước cho phép duy trì áp lực thổi tối đa trong khoang thông gió của sàn phụ bằng cách cho phép các cáp kết nối đầu vào với tủ rack trong khi đó giảm thiểu khí thất thoát.