Quản lý luồng khí

Tủ rack ngăn khí

Chứa không khí nóng và hút trực tiếp khí nóng khi nó quay ngược lại CRAC với hệ thống cô lập khí nóng (HCS) và sử dụng thiết bị quản lý lưu lượng gió cũng như các tấm cắt panen để đảm bảo một phương pháp duy trì tủ rack hoạt động hiệu quả cho các thiết bị chuyển mạch và thiết bị mạng,.

Đường ngăn khí

Các giải pháp đường ngăn khí của chúng tôi bao gồm một dải sản phẩm: trần thông gió và các hệ thống tường thẳng phía trên, các ỗng dẫn gió và các cửa chặn cho từng hàng, cho phép bạn giảm bớt tình trạng thừa cung luồng khí mát trong trung tâm dữ liệu và tăng hiệu quả làm mát của từng tủ rack cũng như CRAC

Phòng ngăn khí

Ở phía trên tủ rack và hàng, bạn có thể bổ sung thêm các giải pháp quản lý luồng khí trong phòng để có thể tăng cường hiệu quả và khả năng dự phòng cho trung tâm dữ liệu của bạn. Các miếng đệm CRAC và sàn nâng của chúng tôi cung cấp cũng tăng cường khả năng chống thoát khí ra ngoài