Picture of a server room

UPS dành cho mạng và máy chủ

Công nghệ:        Line Interactive         Online         Khả năng mở rộng dự phòng
Model Dải công suất kVA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15+
Hỗ trợ máy chủ
5SC
 
 0.5 - 1.5
1-4
5P
 
 0.6 - 1.6
2-6
5PX
 
 1.5 - 3
2-6
E Series DX
 
 1 - 3
1-3
9E
 
 1 - 3
8-30 (1-3 blades)
9PX
 
 1 - 3
8-30 (1-3 blades)
9SX
 
 0.7 - 11
1-3
9PX
 
 5 - 11
8-20 (1-2 blades)
9155 8-15 (1-3 blade)
9E 8-30 (1-3 blades)
BladeUPS 10-60 (2-12 blade)