Nguồn dự phòng (UPS)

Eaton là nhà cung cấp hàng đầu giải pháp về nguồn dự phòng chất lượng, thiết bị lưu điện. Các sản phẩm UPS Eaton được thiết kế để cung cấp nguồn dự phòng có chất lượng cao cho từ máy tính để bàn cho đến các trung tâm dữ liệu lớn.

Để giúp bạn tìm được đúng giải pháp, chúng tôi sắp xếp các giải sản phẩm theo bốn nhóm: PC, Trạm làm việc & UPS AV cho hộ gia đình, UPS cho Mạng và máy chủ, UPS cho Trung tâm dữ liệu & Công trình và UPS cho hàng hải & Ngoài khơi.

PC, Trạm làm việc & Hộ gia đình AV

Tìm sản phẩm UPS Eaton tốt nhất cho ứng dụng với máy tính các nhân và các trạm làm việc, cũng như nguồn dự phòng cho các thiết bị AV sử dụng trong gia đình

UPS cho Mạng & Máy chủ

Tìm sản phẩm UPS Eaton tốt nhất cho các máy chủ rack, dữ liệu Storage, hệ thống storage, thiết bị VoIP, Thiết bị mạng và các thiết bị đầu cuối quan trọng khác

UPS cho Trung tâm dữ liệu & Công trình

Tìm sản phẩm UPS Eaton tốt nhất cho nguồn sạch, không gián đoạn và khả năng mở rộng thời gian dự phòng cho các trung tâm dữ liệu lớn, các công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật điện và các ứng dụng IT quan trọng khác.

UPS cho Hàng hải & Ngoài khơi

Tìm sản phẩm UPS Eaton tốt nhất cho nguồn sạch, không gián đoạn và khả năng mở rộng thời gian dự phòng cho các ứng dụng hàng hải và hàng hải khác nhau

Part Number Search

Find the details on a specific Eaton product based upon its part number.

 

Competitive Cross Reference