Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi, Eaton luôn nỗ lực ứng dụng các sáng tạo kỹ thuật trong việc phát triển giải pháp thế hệ sau. Mảng sản phẩm đảm bảo chất lượng nguồn của chúng tôi được thiết kế đáp ứng tất cả các yêu cầu đặc thù của khách hàng, hoàn thiện một giải pháp mới hay bổ sung cho giải pháp hiện tại, nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện.

Các sản phẩm dưới đây đã ngừng sản xuất nhưng vẫn được Eaton hỗ trợ
Sản phẩm đã ngừng sản xuất Sản phẩm thay thế đề xuất 
Nguồn dự phòng (UPS)
Best Power Axxium Rackmount 1000 Eaton 9130 Rackmount 1000VA
Best Power Axxium Rackmount 1500 Eaton 9130 Rackmount 1500VA
Best Power Axxium Rackmount 2000 Eaton 9130 Rackmount 2000VA
Best Power Axxium Pro Eaton 9170+
Best Power 610 700 Eaton 9130 Tower 700VA
Best Power 610 1000 Eaton 9130 Tower 1000VA
Best Power 610 1500 Eaton 9130 Tower 1500VA
Best Power 610 2000 Eaton 9130 Tower 2000VA
Best Power 610 3000 Eaton 9130 Tower 3000VA
Best Power 610 6000 Eaton 9155
Best Power 610 10000 Eaton 9155
Best Power 0800 FERRUPS Eaton Ferrups
Borri (B1000, B4000)  
BPII HE Eaton 9355
BPII-S HE Eaton 9355
BPIII (80-160 kVA) Eaton 9355
BPIII (225-300 kVA) Eaton 9355
BPIII HE Eaton 9355
BPIV Eaton 9355
Comet Extreme Eaton EX RT
Eaton 5115 (500-1400 VA) Eaton 5SC (500-1500 VA)
Eaton 5115RM (500-1500 VA) Eaton 5P (650-1550 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton 93PM (30-200 kW) Eaton 93PR (25-200 kW)
Eaton 9315 (200-625 kVA) Power Xpert 9395
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA) Eaton 93E
Eaton 9390 Marine (40-160 kVA) Eaton 9PHD Marine
Eaton Evolution (650-1500 VA) Eaton 5P (650-1550 VA)
Eaton Ellipse MAX Eaton Ellipse PRO
Eaton EX Rack/Tower
Eaton MX Eaton 9PX (5-6 kVA)
Eaton MX Frame (5-20 kVA)
Eaton Evolution S Eaton 5PX
Eaton Nova AVR Eaton 5E (500-2000 VА)
E Series NV Eaton 5E (500-2000 VА)
E Series DX (20-80 kVA)
E Series DX (6-20 kVA) Eaton 9E
Eclipse 250 Eaton 3105
Ellipse Premium Eaton 5110
Esprit  
Best Power Fortress Telecom 750 Eaton 5130 1000VA
Best Power Fortress Telecom 1050 Eaton 5130 1000VA
Best Power Fortress Telecom 1425 Eaton 5130 1000VA
Best Power Fortress Telecom 1800 Eaton 5130 1500VA
Best Power Fortress Telecom 2250 Eaton 5130 2200VA
Best Power Fortress Rackmount 750 Eaton 5130 1000VA
Best Power Fortress Rackmount 1050 Eaton 5130 1000VA
Best Power Fortress Rackmount 1425 Eaton 5130 1000VA
Best Power Fortress Rackmount 1800 Eaton 5130 1500VA
Best Power Fortress Rackmount 2250 Eaton 5130 2200VA
Best Power Fortress 750 Eaton 5115 750VA
Best Power Fortress 1050 Eaton 5115 1000VA
Best Power Fortress 1425 Eaton 5125 1500VA
Best Power Fortress 1800 Eaton 5125 2200VA
Best Power Fortress 2250 Eaton 5125 2200VA
Best Power Patriot 250 Eaton 3105 500VA
Best Power Patriot 425 Eaton 3105 700VA
Best Power Patriot 600 Eaton 3105 700VA
Best Power Patriot Pro II 400 Eaton 5115 500VA
Best Power Patriot Pro II 750 Eaton 5115 750VA
Best Power Patriot Pro II 1000 Eaton 5115 1000VA
Powerware 3105 350 VA Eaton 3105 500VA
Powerware 3110 Eaton 3105
Powerware 5110 350 VA Eaton 5110 500VA
Powerware 5119 (1000-3000 VA) Eaton 5125
Powerware 5119 Rackmount Eaton 5130
Powerware 5125 1-3 kVA Rackmount Eaton 5130
Powerware 5140 (6000 VA) Eaton 5125 Rackmount (5000/6000VA)
Powerware 9104 3.1kVA Rackmount Eaton 9130 3000VA RM
Powerware 9104 3.1kVA Tower Eaton 9130 3000VA Tower
Powerware 9104 5-6kVA Eaton 9135
Powerware 9120 (700-3000 VА) Eaton 9130 Tower
Powerware 9125 Eaton 9130 Tower
Powerware 9125 Rackmount Eaton 9130 Rackmount
Powerware 9150 (8-12.5 kVA) Eaton 9155
Powerware 9170 (3-18 kVA) Eaton 9170+
Powerware 9305 Eaton 9355 or Eaton 9390
Powerware 9315 30 - 160 kVA Eaton 9355 or Eaton 9390
Powerware 9320 Eaton BladeUPS
Powerware 9330 Eaton 9355
Powerware FERRUPS Rackmount 50HZ UPS Eaton 9130 Rackmount
Powerware Plus18 (12-18 kVA) Eaton 9355
Powerware Plus36 (24-36 kVA) Eaton 9355 or Eaton 9390IT
Prestige 650 VA Eaton 9130 Tower 700VA
Prestige 1000 VA Eaton 9130 Tower 1000VA
Prestige 1500 VA Eaton 9130 Tower 1500VA
Prestige 2000 VA Eaton 9130 Tower 2000VA
Prestige 3000 VA Eaton 9130 Tower 3000VA
Prestige 3000 VA Rackmount (120/230 VA) Eaton 9130 Rackmount
Pulsar EL Eaton 5110
Pulsar ES Eaton 5110
Pulsar ES+ Eaton 5110
Pulsar ESV Eaton Evolution
Pulsar ESV+ Eaton Evolution
Pulsar EX Eaton EX Tower or Eaton EX Rack/Tower
Pulsar EXL Eaton EX Tower or Eaton EX Rack/Tower
Topaz SV
Unity/1 - UT3K Eaton 9135
Unity/1 - UT4K Eaton 9135
Unity/1 - UT5K Eaton EX RT
Unity/1 - UT8K Eaton EX RT
Unity/1 - up to 40 kVA Eaton 9355 or Eaton 9390IT
Unity/1 - 40 kVA - 160 kVA Eaton 9390
Unity/1 - over 160 kVA Eaton 9395
Thiết bị cắt sét
POD series
Eaton SF8RM
Eaton TVSS Eaton Surge Protective Devices
NetSurge and NetSurgePlus  
PowerGuardian and DataGuardian  
ZoneMaster, ZoneSentinel and ZoneDefender  
Thiết bị phân phối nguồn
Eaton STS 16 Eaton ATS 16
Eaton Midspan  
Quản lý nguồn
BestLink SNMP/Web  
CheckUPS UPS Software  
ConnectUPS M SNMP  
ConnectUPS SNMP  
ConnectUPS SL SNMP  
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Intelligent Power Manager
Eaton Network Shutdown Module Intelligent Power Protector
EnviroCom I  
EnviroCom II  
Environmental Rack Monitor  
FERRUPS Signal Splitter Box  
LanSafe v. 4  
LanSafe v. 5  
LanSafe WebView Intelligent Power Protector
Multi-Server Card  
MultiView Software Intelligent Power Protector
OnliNet Network Power Management  
Power Xpert Gateway 1000 Card Power Xpert Gateway PDP Card
Power Xpert Gateway 2000 Card Power Xpert Gateway UPS Card
PowerVision Software Power Xpert Software
Powerware CoreLogic Software Development Toolkit  
Powerware NetWatch Software v4  
Powerware X-slot USB Card UPS Connectivity Device  
Relay Interface Adapter (RIA)  
ConnectUPS-MS Network Management Card (P/N 103006826) Network Card-MS
Industrial Network Management Card–Modbus & Jbus (P/N 103006827) Network and MODBUS Card-MS
Network Management Card-MS (P/N 66102) Network Card-MS
Network Management Card and Modbus/Jbus - Mini-Slot (P/N 66103) Network and MODBUS Card-MS
Relay Management Card (P/N 66104) Relay Card-MS
Relay Management Card Contacts & RS232 –MS(P/N 103006828) Relay Card-MS