Giải pháp phân phối nguồn cho phòng máy

Chuyển mạch đổi nguồn tĩnh của Eaton (STS)

Chuyển mạch đổi nguồn tĩnh của Eaton được thiết kế để cải thiện các giải pháp quản lý nguồn dự phòng, nâng cao chất lượng nguồn, độ linh hoạt, độ khả dụng và độ tin cậy nhằm xây dựng một hạ tầng bảo vệ nguồn UPS tốt nhất.

Bộ công cụ nâng cấp hệ thống quản lý năng lượng (EMS)

EMS luôn đi kèm với các bảng mạch phối nguồn, thiết bị phối nguồn và bảng nguồn đầu xa thế hệ mới nhất của Eaton. Hiện nay Eaton đang cung cấp bộ công cụ Nâng cấp hệ thống quản lý năng lượng để mở rộng khả năng giám sát các mạch nhánh cho các thiết bị hiện tại, bất kể là của nhà sản xuất nào.