Static Transfer Switch product image

Chuyển mạch đổi nguồn tĩnh của Eaton (STS)

Chuyển mạch đổi nguồn tĩnh của Eaton được thiết kế để bổ sung vào các giải pháp quản lý nguồn dự phòng tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn, tính linh hoạt, độ khả dụng và độ tin cậy để xây dựng hạ tầng bảo vệ nguồn UPS tốt nhất.

Chuyển mạch đổi nguồn tĩnh loại II của Eaton

STS loại II của Eaton chuyển đổi các nguồn cấp cho tải, nâng cao độ khả dụng. STS loại II loại bỏ sự cố mất nguồn điện cho các thiết bị quan trọng với việc kết hợp với hệ thống phối nguồn. khi có lỗi xảy ra, STS Loại II sẽ tiếp tục cấp nguồn, duy trì trạng thái làm việc có lựa chọn cho các công tắc ngắt điện.

Tính năng và Tiện ích

  • Thuật toán chuyển đổi đã được cấp bằng sáng chế và các phần tử điện có hiệu năng cao giúp đảm bảo không có lỗi điểm đơn
  • Hỗ trợ tính năng chẩn đoán, đo đạc và cảnh báo hoàn hảo

 Các tính năng & tiện ích khác của Powerware STS