Energy Management System Upgrade Kit image

Bộ công cụ nâng cấp hệ thống
quản lý năng lượng

EMS luôn tích hợp với các giải pháp phân phối nguồn, các bảng phối nguồn đầu xa và các bảng mạch phối nguồn thế hệ mới nhất của Eaton. Bộ công cụ Nâng cấp hệ thống quản lý năng lượng của Eaton giúp mở rộng khả năng giám sát các mạch điện nhánh mà không phụ thuộc vào nhà sản xuất. Với Bộ công cụ nâng cấp EMS, toàn bộ hệ thống phối nguồn của bạn sẽ được quản lý bởi EMS.

Tính năng & Tiện ích

  • Mở rộng khả năng giám sát các mạch điện nhánh của EMS gồm các thiết bị phối nguồn của bên thứ ba và các thiết bị cũ trước đây
  • Giám sát tình trạng nguồn điện trên các bảng điện, các công tắc hoặc ở mức thiết bị - có ba mức quan sát trên một thành phần.
  • Hỗ trợ giám sát từ xa qua Cạc Gateway Power Xpert, kết nối các thiết bị của Eaton và không phải của Eaton với mạng nội bộ hoặc Internet.
  • Theo dõi và ghi lại các thông số về năng lượng và cung cấp nhiều tính năng tiêu chuẩn hơn các hệ thống giám sát mạch điện cùng loại của các nhà cung cấp khác.
  • Cung cấp các thông tin lịch sử và trong thời gian thực hỗ trợ quá trình phân tích thông tin, xử lý sự cố, quản lý nguồn, tính cước và hoạch định năng lượng
  • Hệ thống hóa và thống nhất việc quản lý các hệ thống phối nguồn khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau
Thông tin liên quan
Giới thiệu chung về sản phẩm
Tài liệu giới thiệu sản phẩm
Thông số kỹ thuật