BỘ PHÂN PHỐI NGUỒN

Giải pháp phân phối nguồn lắp trên tủ rack

Eaton đơn giản hóa việc phân phối nguồn trong trung tâm dữ liệu với kiến trúc cắm vào là hoạt động ngay cho phép bạn bổ sung và thay đổi các thiế bị IT mà không cần thợ điện. Giải pháp bao gồm các bảng mạch phân phối nguồn, thiết bị phân phối nguồn và bảng nguồn đầu xa thế hệ mới nhất của chúng tôi.

Giải pháp phân phối nguồn trên sàn

Các tùy chọn phân phối nguồn tiết kiệm không gian của Eaton ứng dụng trong trung tâm dữ liệu cho phép bạn dễ dàng dẫn nguồn điện đến mọi nơi bạn cần. Đồng thời các thiết bị như Chuyển mạch đổi nguồn, Bảng nguồn đầu xa và Tủ rack giúp xây dựng hạ tầng bảo vệ nguồn UPS tốt nhất.