Eaton Environmental Monitoring Probe
Tính năng & Tiện ích

  • Giám sát nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái của hai tiếp điểm/cảm biến
  • Làm việc với BladeUPS bất kỳ của Eaton hoặc dòng Powerware với một cạc ConnectUPS Web/SNMP
  • Có thể lắp đặt cách xa UPS tới 20m
  • Đo được nhiệt độ dao động từ -20 đến 80°C
  • Đo được độ ẩm tương đối trong khoảng 10% đến 90%
  • Hiển thị trạng thái trên trang Web hoặc hệ thống quản lý mạng
  • Hỗ trợ các mức ngưỡng do người dùng cài đặt cho nhiệt độ, độ ẩm, và trạng thái đóng tiếp điểm
  • Hỗ trợ tắt nguồn nhẹ nhàng các thiết bị liên quan
  • Tự động gửi cảnh báo qua email
  • Gửi cảnh báo SNMP tới các hệ thống quản lý mạng