ModBus product image

Eaton Modbus Card UPS Connectivity Device

Eaton Modbus Card là một thiết bị giao tiếp UPS khe X cung cấp tính năng giám sát từ xa hệ thống UPS một cách chính xác, tin cậy và liên tục qua Hệ thống quản ly toàn nhà (BMS) hoặc Hệ thống tự động hóa công nghiệp (IAS)

Cạc cung cấp phương thức để tích hợp dữ liệu từ UPS và hệ thống quản lý do người dùng cung cấp sử dụng Giao thức Modicon, Modbus RTU. Có thể giám sát thời gian thực các thông tin trạng thái UPS và thông tin chính về chất lượng nguồn điện phục vụ cho việc quản lý UPS và thông báo các sự cố nguồn có thể xảy ra

Tính năng & Tiện ích

  • Hỗ trợ tính năng Modbus Profiler, giúp tạo sơ đồ đăng ký Modbus cho mỗi UPS
  • Kết nối với mạng qua RS-485 với một cổng DB-9 độc lập hoặc một bộ phận kết cuối
  • Hỗ trợ cả hai loại giao tiếp 2 dây và 4 dây và với tính năng kết cuối do người dùng lựa chọn tích hợp sẵn, Modbus Card có thể lắp ở đầu cuối của mạng.
  • Tuân theo chuẩn khe X của Eaton để hỗ trợ nhiều loại UPS có khe X