Gói phần mềm Quản trị hạ tầng sử dụng với vRealize Operations Manager

Gói phần mềm này cho phép người dùng sử dụng phần mềm Quản trị nguồn thông minh (IPM) kết hợp với phần mềm VMware vRealize Operations Manager để giám sát tình trạng vận hành, các rủi ro cũng như hiệu suất vận hành của các thiết bị nguồn và môi trường.

 

contact me button  Download Now button

Gói phần mềm Quản trị hạ tầng sử dụng với vRealize Operations Manager – Đặc tính nổi bật

  • Cung cấp thông tin dung lượng còn lại của acquy nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống
  • Giám sát các thông số về môi trường
  • Tiếp nhận các cảnh báo sớm để ngăn chặn quá tải
  • Đưa ra các khuyến cáo về các triệu chứng nhận được từ các thông số của UPS, cảnh báo, lỗi.
  • Kích hoạt tính năng phân tích vRealize trên “Active Power” được giám sát bởi phần mềm IPM
  • Theo dõi trực quan mối liên hệ giữa ESXIs (thông qua vCenter) với các UPS được giám sát bởi phần mềm IPM
  • Bao gồm các chỉ dẫn mới (truy cập thông qua “Dashboard List” à “Eaton Dashboards” à “UPS Overview”)
  • Sử dụng ngay phần mềm Quản trị Nguồn Thông minh (IPM) trên nền vRealize
VMware

Gói phần mềm Quản trị hạ tầng sử dụng với vRealize Operations Manager – Tải về

Gói phần mềm Quản trị hạ tầng sử dụng với vRealize Operations Manager – Các tài liệu

Sorry no documents are available.

Gói phần mềm Quản trị hạ tầng sử dụng với vRealize Operations Manager – Dịch vụ & Hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com