Intelligent Power Software

Eaton's Intelligent Power Manager (IPM) software provides the tools needed to monitor and manage power devices in your physical or virtual environment. This innovative software solution ensures system uptime and data integrity by allowing you to remotely monitor, manage and control UPSs and other devices on your network. IPM provides a solution that is easy to use and maintains business continuity.

contact me button  Download Now button
Phần mềm quản trị nguồn thông minh (IPM) của Eaton cho phép người dùng:
 • Quản trị và giám sát từ xa đồng thời nhiều thiết bị từ một giao diện duy nhất thông qua mạng
 • Tắt bớt các máy chủ ảo ít quan trọng, tập hợp các máy chủ ảo quan trọng và tắt bớt các máy chủ không sử dụng để kéo dài thời gian dự phòng của acquy
 • Kích hoạt máy chủ ảo dịch chuyển hoặc tắt nếu bị mất nguồn điện lâu
 • Tự động phòng chống xảy ra sự cố thảm họa thông qua các ứng dụng đã được lập trình sẵn, ví dụ như VMware Site Recovery Manager và Microsoft Live Migration
 • Gói phần mềm Quản trị Hạ tầng thông minh của Eaton được tích hợp với VMware’s vRealize để quản trị trạng thái hoạt động, các rủi ro cũng như hiệu suất hoạt động của các thiết bị nguồn và quản trị môi trường
 • See how IPM integrates into a Network and IT closet solution or a Server room solution
 • Integration with Microsoft Hyper-V for targeted load shedding and remote agentless shutdown
 • IPM integration with VMware vSAN for cluster shutdown capabilities
 • OpenStack capabilities for rack power optimization

Intelligent Power Software – Licenses

Intelligent Power Manager (IPM) offers two editions— the Manage Edition and the Optimize Edition.

 • The Manage Edition is a free download for up to 10 power devices. Paid tiers are available for larger deployments.
 • The Optimize Edition—our premium offering—provides the most complete set of capabilities for implementing power management
  strategies in virtual and hybrid environments including the ability to monitor and manage third-party power devices in addition to Eaton equipment.

Not sure which license to choose? Check out this comparison

Licences
Part Number Power devices
Manage Edition
IPM-ML-10 Free Download License, 10 power devices
IPM-ML-15 IPM IT Manage License, 15 power devices
IPM-ML-25 IPM IT Manage License, 25 power devices
IPM-ML-35 IPM IT Manage License, 35 power devices
IPM-ML-50 IPM IT Manage License, 50 power devices
IPM-ML-100 IPM IT Manage License, 100 power devices
IPM-ML-200 IPM IT Manage License, 200 power devices
IPM-ML-300 IPM IT Manage License, 300 power devices *
IPM-ML-400 IPM IT Manage License, 400 power devices *
IPM-ML-500 IPM IT Manage License, 500 power devices *
Optimize Edition
IPM-OL-05 IPM IT Optimize License, 5 power devices
IPM-OL-10 IPM IT Optimize License, 10 power devices
IPM-OL-15 IPM IT Optimize License, 15 power devices
IPM-OL-25 IPM IT Optimize License, 25 power devices
IPM-OL-35 IPM IT Optimize License, 35 power devices
IPM-OL-50 IPM IT Optimize License, 50 power devices
IPM-OL-100 IPM IT Optimize License, 100 power devices
IPM-OL-200 IPM IT Optimize License, 200 power devices
IPM-OL-300 IPM IT Optimize License, 300 power devices *
IPM-OL-400 IPM IT Optimize License, 400 power devices *
IPM-OL-500 IPM IT Optimize License, 500 power devices *

*IPM can monitor a limited number of metrics. If you want to monitor UPS or monitored input ePDUs, this license is applicable. If you want to monitor managed or metered outlet ePDUs IPM may not support the full licensed quantity of power devices.

Intelligent Power Software – Các tài liệu

Sorry no documents are available.

Intelligent Power Software – Dịch vụ & Hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com