Gói phần mềm quản trị dành cho Hệ điều hành trung tâm (SCOM) của Microsoft

SCOM của Eaton chuyển trực tiếp các thông tin sự kiện và số liệu tới SCOM của Microsoft do đó cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin.

 

 

contact me button  Download Now button

Gói phần mềm quản trị dành cho Hệ điều hành trung tâm (SCOM) của Microsoft - Đặc tính nổi bật

  • Phần mềm giám sát UPS Eaton được tích hợp trực tiếp vào Hệ điều hành trung tâm Microsoft (SCOM)
  • Phần mềm quản trị SCOM của Eaton chứa đựng các quy tắc quản trị được dùng để thu thập và đánh giá các sự kiện xảy ra cũng như các nguyên tắc vận hành để đảm bảo hệ thống luôn trong tình trạng an toàn và hiệu quả.
  • Phần mềm được triển khai đơn giản
  • Cho phép SCOM tự động nhận biết và kết nối tới các thiết bị của Eaton 5PX UPS, 9PX UPS, 93PR UPS93PM UPS)
  • Tải về miễn phí
Microsoft Partner logo

Gói phần mềm quản trị dành cho Hệ điều hành trung tâm (SCOM) của Microsoft – Tải về

Gói phần mềm quản trị dành cho Hệ điều hành trung tâm (SCOM) của Microsoft – Tài liệu tham khảo

Sorry no documents are available.

Gói phần mềm quản trị dành cho Hệ điều hành trung tâm (SCOM) của Microsoft – Dịch vụ và hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com