EUC product image

Eaton UPS Companion

Hệ thống máy sử dụng trong các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh gia đình và các hệ thống cá nhân có thể được tắt một cách an toàn thông qua UPS Eaton Companion. Đây là cách dễ dàng để nâng cao khả năng bảo vệ của Eaton UPS. Eaton UPS Companion cho phép cấu hình các thông số tắt máy một cách dễ dàng và người sử dụng có thể truy cập để cài đặt UPS. Người sử dụng cũng có thể hiểu rõ được nhu cầu về nguồn sử dụng cho các thiết bị được bảo vê thông qua việc Eaton UPS Companion cung cấp các dữ liệu về mức tiêu thụ điện năng và chi phí điện năng.

Các tính năng chính của Eaton UPS Companion:

 • Tắt hệ thống an toàn
 • Báo cáo về mức sử dụng điện năng và chi phí điện năng
 • Dễ dàng truy cập xem trạng thái UPS và các sự kiện
 • Cấu hình các thông số UPS
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Tự động nâng cấp phần mềm

Eaton UPS Companion tương thích với các loại UPS sau:

 • Eaton 3S
 • Protection Center
 • Protection Station
 • Ellipse ASR
 • Ellipse ECO
 • Ellipse MAX
 • Nova AVR

Eaton UPS companion có thể tương thích với Windows XP, Windows Vista and Windows 7.