Quản lý nguồn điện

Tùy theo các ứng dụng và yêu cầu cụ thể của các ứng dụng đó mà có thể sử dụng 1 trong 4 cách sau đây để giao tiếp và quản trị hệ thống các UPS:

 1. UPS đơn lẻ: Card mạng
  Ngưởi dùng thường giám sát UPS đơn lẻ thông qua tùy chọn card mạng. Các card mạng này thực tế là 1 server đơn giản, do vậy nó có thể lưu trữ các sự kiện, gửi email và cảnh báo, cũng như cho phép truy cập từ xa nhằm cung cấp các trạng thái theo thời gian thực. Sử dụng card mạng thường là cách tốt nhất để quản trị UPS đơn lẻ.
   
 2. Tắt nguồn shutdown: Card mạng và phần mềm bảo vệ nguồn thông minh Intelligent Power Protector (IPP)
  Nếu UPS đang được dùng để bảo vệ nguồn cho các server, người dùng có thể sử dụng phần mềm để tắt nguồn an toàn cho thiết bị theo kế hoạch định sẵn và ngăn ngừa việc bị mất dữ liệu do nguồn điện bị mất đột ngột. Khi UPS Eaton được sử dụng cùng với card mạng, phần mềm IPP sẽ đóng vai trò là thành phần thực hiện lệnh tắt nguồn. Phần mềm IPP sẽ giao tiếp trực tiếp với card mạng ( hoặc thông qua cổng USB và cổng serial nếu cần) để tự khai báo và nhận các cảnh báo để kích hoạt tính năng tắt nguồn an toàn cho các thiết bị IT.
   
 3. Lắp đặt nhiều UPS trên hệ thống: Card mạng và phần mềm Quản trị nguồn thông minh (IPM)
  Khi nhiều UPS được lắp đặt trên hệ thống mạng doanh nghiệp, phần mềm IPM được sử dụng để tập hợp và quản lý tất cả các thiết bị ( bao gồm các UPS và các loại thanh ổ cắm ePDU có kết nối mạng)
   
 4. Ảo hóa: Card mạng và IPM
  IPM là phần mềm công nghiệp hàng đầu tích hợp nền tảng nguồn thiết bị với ảo hóa. Module tắt nguồn an toàn của IPM có khả năng tắt nguồn an toàn các máy chủ ảo, bao gồm cả các cụm máy chủ cluster đang chạy vCenter hoặc XenCenter. Tính năng di chuyển trực tiếp sẽ được kích hoạt để di chuyển các máy chủ ảo sang các máy chủ đang sẵn sàng còn lại trên hệ thống, bảo vệ toàn vẹn các số liệu và không bị gián đoạn.