Tải về phần mềm và firmware

Eaton sẽ cung cấp giải pháp phần mềm giám sát và quản trị bất cứ khi nào bạn cần giám sát một UPS đơn lẻ hay cần trợ giúp giám sát toàn bộ hệ thống ảo hóa. Phần mềm của Eaton cung cấp cho người dùng các công cụ cần thiết để đảm bảo cho các thiết bị quan trọng hoạt động liên tục, từ việc giám sát lịch sử các sự kiện, gửi các cảnh báo hay cập nhật trạng thái theo thời gian thực. Giải pháp phần mềm này dễ sử dụng và luôn đảm bảo hệ thống vận hành không gián đoạn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro.

Sử dụng thanh công cụ dạng cuộn xuống bên dưới đây để lựa chọn từng loại sản phẩm cụ thể và xem các phần mềm hoặc firmware liên quan hoặc lọc ra các kết quả cần tìm bằng cách sử dụng “solution type” cuộn xuống để hiển thị các phần mềm, firmware hoặc phần mềm thế hệ cũ

Hoặc lựa chọn phần mềm:

Xem toàn bộ danh sách phần mềm và firmware của các sản phẩm