Part Number Search

Find the details on a specific Eaton product based upon its part number.

 

Competitive Cross Reference

Sản phẩm nguồn chất lượng của Eaton là một dải rộng các giải pháp quản trị nguồn, bao gồm các thiết bị lưu điện (UPS), các thiết bị chống sét, các thanh phân phối nguồn (PDU), phần mềm theo dõi từ xa, điều chỉnh hệ số công suất, quản trị luồng không khí làm mát, tủ rack và các dịch vụ. Với tất cả sản phẩm của chúng tôi, Eaton phấn đấu để tiếp tục thành công trong việc thúc đẩy cải tiến công nghệ cho việc phát triển các giải pháp thế hệ kế tiếp.

Eaton không ngừng phát triển mảng kinh doanh sản phẩm nguồn chất lượng thông qua việc phát triển các sản phẩm cải tiến và các dịch vụ cũng như chiến lược mua lại các công ty như Powerware, MGE Office Protection Systems, Best Power, PulizziAphel.