Thiết bị bảo vệ nguồn cơ bản và UPS

Khởi động UPS

Tự động khởi động, hỗ trợ khởi động hoặc khởi động theo yêu cầu của nhà sản xuất. Tìm ra đâu là ý tưởng của bạn.

Các yếu tố hình dáng UPS

Kế hoạch lắp đặt UPS của bạn ở nơi nào và diện tích cần để lắp đặt là bao nhiêu? Các yếu tố hình dáng của UPS là cần thiết để cân nhắc.

VA hay Watts

Đâu là sự khác biệt giữa hai cách đo lường? Cả hai đều quan trọng khi bạn tính toán tải của thiết bị.

Các kết nối đầu vào/ đầu ra

Tại đây bạn có thể cắm và các ổ cắm tùy chọn.

Nguồn một pha hoặc ba pha

Một hướng dẫn nhanh để nhận biets sự khác biệt giữa nguồn một pha và ba pha.

Lựa chọn Đúng UPS

Series 3, Series 5 và Series 9. Dựa trên các thông số để xác định ứng dụng của bạn, bạn có thể lựa chọn UPS từ các Series để phù hợp nhất với các yêu cầu bảo về nguồn cho bạn.

Chín vấn đề về nguồn

Bạn có thể kể chín vẫn đề về nguồn xảy ra nhiều nhất?