Naprawa urządzeń < 3 kVA

Autoryzowany Partner Serwisowy

PIRSON SERVICE
Ul. Buforowa 2
52-131 Wrocław
Tel: +48 71 337 27 55,
Kom: +48 509 422 002
Fax: +48 71 337 05 16
E-mail:powerware@pirson.pl

Nr Klienta: W900A1

Procedura reklamacji uszkodzonego produktu.

 1. W przypadku uszkodzenia produktu firmy EATON Powerware, należy:
  • Wypełnić formularz „Zgłoszenie Naprawy P&P”
   lub
  • „papierową” wersję (do druku - na stronie zamieszczoną w wersji PDF) wysłać faksem na nr 071 337 05 16
 2. Po otrzymaniu „Zgłoszenia Naprawy P&P” pracownik Serwisu, skontaktuje się ze zgłaszającym celem potwierdzenia i ustalenia szczegółów realizacji naprawy.
 3. Po potwierdzeniu konieczności naprawy przez pracownika Serwisu, należy wysłać uszkodzony produkt do Autoryzowanego Partnera Serwisowego wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym - „Zgłoszenie Naprawy P&P” oraz kopią dowodu zakupu.
 4. Przesyłka do Autoryzowanego Partnera Serwisowego realizowana jest na koszt Serwisu, tylko i wyłącznie firmą kurierską UPS (przesyłką UPS STANDART bez dodatkowego ubezpieczenia).
  W przypadku nadania przesyłki w innym trybie niż podany powyżej (zawierającym np. ubezpieczenie lub zastrzeżenie godziny doręczenia) klient będzie obciążony dodatkowymi kosztami, wynikającymi z niezgodnym z instrukcją nadaniem przesyłki (naliczonymi zgodnie z cennikiem UPS), które będzie zobligowany uiścić przed wydaniem sprzętu z Serwisu.
 5. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usterki ujawnione w okresie gwarancji zostały usunięte bezzwłocznie w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Po naprawie produkt zostanie odesłany firmą kurierską UPS.

UWAGI:

 1. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, (jeżeli nie jest to oryginalne opakowanie) ponosi klient.
 2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki od Autoryzowanego Partnera Serwisowego, klient zobowiązany jest, pod rygorem utraty jakichkolwiek dalszych roszczeń, do wpisania faktu uszkodzenia przesyłki na Liście Przewozowym stosowanym przez firmę kurierską DPD lub spisanie wraz z kurierem Protokołu Uszkodzeń Przesyłki.
 3. W przypadku wysłania do Autoryzowanego Partnera Serwisowego, urządzenia sprawnego (np. niepodłączone baterie), którego domniemana niesprawność spowodowana jest nie zapoznaniem się z Instrukcją Obsługi oraz naklejkami ostrzegawczymi, klient zostanie obciążony kosztami przesyłek kurierskich oraz kosztami ekspertyzy zgodnie z obowiązującymi cennikami. Sprzęt zostanie wysłany do klienta w momencie uiszczenia opłaty, na jaką opiewa faktura VAT wystawiona przez Eaton Power Quality S.A. Oddział w Polsce.
 4. Wady ujawnione w okresie gwarancji i podlegające tejże gwarancji, będą usuwane poprzez naprawę bądź wymianę poszczególnych części lub urządzenia na sprawne.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • Wadliwego działania lub uszkodzenia sprzętu spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
  • Mechanicznych uszkodzeń produktu i wywołanych nimi wady.
  • Produktów, w których zostały naruszone plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Serwisem Eaton Power Quality S.A. Oddział w Polsce bądź jego Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz, które zostały przerobione w jakikolwiek sposób.
  • Produktów pozbawionych tabliczek znamionowych, bądź z nieczytelnymi tabliczkami znamionowymi.

ZGŁOSZENIE NAPRAWY P&P