Интеграция на Eaton и Nutanix

Eaton захранва решенията на Nutanix

Хиперконвергираното инфраструктурно решение на изчислителната платформа Xtreme на Nutanix е проектирано и оптимизирано за виртуалната среда. Интелигентните, интегрирани и скалируеми решения на Eaton ви позволяват да организирате, защитите и управлявате внедрeни решения на Nutanix, като помагат за намаляване на риска и осигуряване на непрекъснатост на работните процеси.

Лого Nutanix Technology Alliance Build

Eaton и Nutanix – Интеграция

Предимства на интеграцията с Nutanix

Вижте как Eaton се интегрира и осигурява стойност като лабораторно валидиран партньор на Nutanix. Научете повече >

Продукти на Eaton за Nutanix

Решения на Eaton за Nutanix

Вижте кой продукт на Eaton поддържа най-добре вашата инфраструктура от Nutanix. Търсене на продукти >

Център за знания на Eaton и Nutanix

Бъдете информирани

Намерете информация и ресурси за партньорството между Eaton и Nutanix. Вижте Центъра за знания >