Решения

Днес повече от всякога бизнес средата се нуждае от инфраструктурни решения за захранване, които могат да осигурят по-висока работоспособност на важно оборудване, както и непрекъснатост на целия бизнес по един гъвкав и надежден начин. Инфраструктурните решения за захранване на Eaton са разработени да отговорят на нуждите и изискванията на различни сегменти на пазара. Прочетете повече за това как продуктите на Eaton съответстват на съществуващи ключови решения, както и как Eaton си сътрудничи с водещите доставчици на съвременни виртуални и облачни ИТ решения, включително свързани и хипер-свързани архитектури.

VMWare ready

Партньорство

Прочетете, за да видите как ние си сътрудничим с ключови партньори, за да доставяме лабораторно валидирани решения.

Пазарни решения

Прочетете, за да видите как Eaton отговаря на изискванията на различни пазари и приложения.