Пазари

Днес повече от всякога бизнес средата се нуждае от качествено захранване и решения за управление на захранването, които са гъвкави и адаптивни без да се правят компромиси с надеждността на вашето оборудване. Eaton се стреми към постигането на траен успех в осигуряването на технически иновации за разработването на решения от следващо поколение. Нашето портфолио от продукти за качествено захранване е проектирано да отговаря на специфичните изисквания на потребителите, да допълва нови и съществуващи решения и да осигурява едно пълноценно цялостно решение.

Водещ глобален доставчик на цялостни решения за резервно и качествено захранване Eaton постоянно осигурява най-високата възможна работоспособност, изисквана от съвременната цифрова икономика. Ние предлагаме специално разработени решения, които отговарят на изискванията на приложенията, включително:

Виртуални и свързани среди

Eaton предлага цялостни захранващи инфраструктурни решения за модерни виртуални и облачни ИТ приложения, включително свързани и хипер-свързани инфраструктурни решения. Нашите решения помагат за подобряване на ИТ ефективността чрез по-ниски разходи, гарантирайки целостта на данните и непрекъснатостта на работата.

Центрове за данни

Eaton предлага иновативни решения за важни приложения, които осигуряват по-висока работоспособност на системите с по-малко капиталови и оперативни разходи и представляват гъвкави и скалируеми решения, насочени към специфичните изисквания на бизнеса.

Морски и офшорни инсталации

Мощността зад морски и офшорни приложения в световен мащаб.

Телекомуникации

Eaton предлага постояннотокови захранващи решения за всяка комуникационна мрежа.