Управление на консумацията

В зависимост от вашето приложение и неговите изисквания съществуват четири основни начина за управление и комуникация с вашето UPS.

 1. Едно UPS: мрежова карта
  Обикновено можете да наблюдавате едно UPS чрез опционална мрежова карта. Нашите мрежови карти са по същество сървъри, така че те записват събития, изпращат електронни пощи и текстови съобщения и осигуряват дистанционен достъп до реалното състояние на устройството. Използването на мрежова карта е обикновено най-добрия начин за управление на едно UPS устройство.
 2. Изключване: мрежова карта и Intelligent Power Protector (IPP)
  Ако вашето UPS защитава сървъри, вие можете да използвате нашия софтуер за планиране на безопасно изключване и защита от загуба на данни в случай на продължителна липса на централно захранване. За Eaton UPS с мрежова карта, IPP представлява софтуерен агент за изключване. IPP комуникира директно с мрежовата карта (или през USB и сериен интерфейс, ако е необходимо), за да се регистрира и да получава предупреждения за инициализиране на правилно спиране на вашите ИТ системи.
 3. Инсталации с няколко UPS: мрежови карти и Intelligent Power Manager (IPM)
  При няколко UPS устройства, разпръснати в мрежовото помещение, област или организация, софтуерът IPM събира и управлява всички захранващи устройства (както UPS, така и мрежовите ePDU устройства).
 4. Виртуализация: мрежова карта и IPM
  IPM е индустриалният лидер за интеграция на захранването с платформите за виртуализация. Агентът на IPM за изключване позволява безопасно спиране на виртуални сървъри — дори на сървъри в клъстъри, работещи под vCenter or XenCenter. Може да бъде стартирана миграция в реално време за безпроблемно преместване на виртуални машини на работещ сървър в мрежата за запазване на целостта на данните и нулев престой.

Софтуер и драйвери

View all Eaton software designed to manage and monitor your UPS and other power quality equipment.

+ Покажи списъка