Индустриално UPS устройство

Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)

Eaton 9PHD е модулно 3- фазно индустриално UPS устройство, което осигурява по-добра защита на захранването в сурови условия.