Всички продукти & Услуги

Търсене и избиране на продукти за качествено захранване

Използвайте нашите онлайн уеб-инструменти, които ще ви помогнат да намерите най-подходящия продукт на Eaton.

Резервно захранване (UPS)

UPS устройствата на Eaton са разработени да доставят висококачествено резервно захранване за като се започне от компютри и се стигне до големи центрове за данни.

Управление на захранването

Софтуер за управление на захранването и спиране на ИТ оборудване и хардуерни карти за свързване на UPS устройства

Електрически филтри

Устройствата на Eaton за защита от пренапрежения са най-безопасните и най-надеждните налични устройства за защита на оборудване.

ИТ Ракове и Рамки

Стелажите и шкафовете на Eaton позволяват съхраняването, охлаждането, захранването, управлението и защитата на вашето важно ИТ оборудване.

Услуги

Eaton осигурява сервизно обслужване 24 часа на ден, 7 дни в седмица, когато и където е необходимо.

Постояннотоково захранване

Решения за постояннотоково захранване на Eaton за телекомуникациите

Стари продукти

Старите продукти вече не се произвеждат, но още се поддържат от Eaton.