Разпределение на електроенергия

Whether you need integrated rackmount power distribution within rack enclosures or power anywhere in your data center, Eaton provides a full line of power distribution equipment.

Електроразпределителни стелажни устройства - еPDU

Електроразпределителни стелажни устройства - еPDU

Eaton ePDU представляват стелажни устройства за електроразпределение, разработени специално за центрове за данни. Eaton ePDU осигуряват надеждно и стабилно електроразпределение и позволяват измерване, наблюдение и управление на консумацията на електроенергия на сървърно ниво.

Eaton HotSwap MBP

PDU with a built-in maintenance by-pass to replace a faulty UPS in the field without the need to switch off the connected equipment.

Eaton FlexPDU

Cost effective solutions to distribute power effectively into a rack enclosure or to connect more devices to a rack-mount UPS.

Eaton ATS 16 и ATS 30 (автоматичен превключвател на захранване)

Eaton ATS 16 и ATS 30 служат за осигуряване на резервираност на захранването на единично свързано оборудване. С помощта на ATS захранване от два независими източника може да се доставя към ИТ оборудването, което има само един захранващ вход.

Eaton 93 STS (Статичен Превклюващ Прекъсвач)

Eaton 93 STS е отличен продукт подходящ за 3-фазните UPS-и на Eaton.