Eaton ePDU

ePDU G3+ за управление

Комутиране и измерване на изходни гнезда и ИТ оборудване през кръг A и B.

Позволява отдалечено комутиране и рестартиране. Високо ниво на сигурност чрез управление на потребителския достъп, защита с пароли и настройка на SSL за 1024 или 2048 бита. Предлага пълен контрол и измерване на устройства.

ePDU G3+ за комутиране

Комутиране на изходни гнезда и ИТ оборудване през кръг A и B + измерване на входа и захранващите вериги.

Позволява отдалечено комутиране и рестартиране. Високо ниво на сигурност чрез управление на потребителския достъп, защита с пароли и настройка на SSL за 1024 или 2048 бита. Предлага пълен контрол на устройства, включително комутиране на устройства, захранвани през няколко ePDU.

ePDU G3+ за измерване на изхода

Измерване на входа, захранващите вериги, отделните изходни гнезда и ИТ оборудването през кръг A и B.

Измерване на отделните изходни гнезда или групи от гнезда за измерване на оборудване с няколко входа през няколко ePDU за кръг A и B. Ясно наблюдение и информация за консумацията на отделните устройства и наличната мощност. (Без комутиране)

ePDU G3+ за измерване на входа

Измерване на входа, фазата и захранващите кръгове

Позволява измерване на ниво захранваща верига и отделна фаза за ефективно балансиране на товара. (Без комутиране)

Линейни ePDU G3+ за измерване

Добавят измерване за обновяване на основните PDU

Разширяване на основното електроразпределение, така че да осигурява точност при отчитане от IEC клас 1 във V, W, A и kWh. Може да се монтира хоризонтално в стелажа или вертикално (0U).

Основно ePDU G3+

Основно надеждно разпределение на електроенергия

Разработени за надеждно и ценово-ефективно разпределение на електроенергия, моделите основни ePDU G3 предлагат патентованата технология на Eaton за задържане на кабели в IEC гнезда, изходни гнезда с цветова маркировка, нископрофилен форм-фактор и висока работна температура. Моделите включват система за монтаж както със задно, така и със странично монтиране и патентованата настройваща се система за монтаж на Eaton.


ePDU технологии
ePDU G3 за управление
ePDU G3 за комутиране
ePDU G3 за измерване на изхода
ePDU G3 за измерване на входа
Линейни ePDU G3 за измерване
Основни ePDU G3
 
Свържете се с нас
 
ПОЛЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ
Брошури за ePDU
ePDU G3 Cybersecurity