Пакет за управление на инфраструктура (Infrastructure Management Pack) за vRealize Operations Manager

Този плъгин ви позволява да използвате софтуера Intelligent Power Manager (IPM) с vRealize Operations Manager на VMware, за да управлявате изправността, риска и ефективността на захранващи устройства и устройства за контрол на средата.

 

Свържете се с мен  Изтегляне сега

Пакет за управление на инфраструктура (Infrastructure Management Pack) за vRealize Operations Manager – Функции

  • Преглед на оставащия капацитет на батерията за осигуряване на време за работа на системата
  • Проследяване на показанията за заобикалящата среда
  • Получаване на сигнали за предотвратяване на претоварване
  • Получаване на препоръки за признаци, извлечени от наблюдение на показания, неизправности и аларми на UPS устройството
  • Възможност за аналитични данни от vRealize относно „Активно захранване“, наблюдавано от IPM
  • Преглед на взаимоотношенията за защита между ESXI (чрез vCenter) и UPS устройства, наблюдавани от IPM
  • Включва ново работно табло (достъпно чрез менюто „Dashboard List“ => „Eaton Dashboards“ => „UPS Overview“)
  • Стартиране на Intelligent Power Manager от vRealize
VMware

Пакет за управление на инфраструктура (Infrastructure Management Pack) за vRealize Operations Manager – Изтегляния

Пакет за управление на инфраструктура (Infrastructure Management Pack) за vRealize Operations Manager – Документация

Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Installation Guide
English
24-Jan-2016
 
2406 kB
Infrastructure Management Pack 1. for vRealize operations Manager Release Note
English
5-Feb-2016
 
1 kB

Пакет за управление на инфраструктура (Infrastructure Management Pack) за vRealize Operations Manager – Обслужване и поддръжка

VM Automation LTD.
15, Krum Kyulyavkov Str., ground floor
1172 Sofia
Bulgaria
T: +359 2 4911 450
F: +359 2 4911 498
E: UPS-service@vmautomation.com
www.vmautomation.com

MIV Engineering Ltd
18B Zlatostrui str., app. 8-1,
1517 Sofia
Bulgaria
T +359 2 422 52 54
E ivan.metodiev@mivengineering.com