Софтуер Intelligent Power

Софтуерът Intelligent Power Manager (IPM) на Eaton осигурява необходимите инструменти за наблюдение и управление на захранващо оборудване във вашата физическа и виртуална среда. IPM ви позволява лесно да дефинирате правила за непрекъснатост на работния процес, за да поддържате работата на вашите ИТ устройства в случай на събития, свързани с електрозахранването и заобикалящата среда. Това иновативно софтуерно решение осигурява непрекъснатост на работата на системата и интегритет на данните, позволявайки дистанционно да наблюдавате, управлявате и контролирате устройствата във вашата мрежа.

Свържете се с мен  Изтегляне сега
Софтуерът Intelligent Power Manager на Eaton позволява:
 • Дистанционно наблюдение и управление на множество устройства във вашата мрежа от един интерфейс.
 • Временно преустановяване на работата на некритични виртуални машини, обединяване на критични виртуални машини и изключване на неизползвани сървъри за удължаване на времето за работа на батерията
 • Иницииране на преместване или плавно изключване на виртуална машина в случай на продължително прекъсване на електрозахранването
 • Автоматизирано избягване на бедствие с приложение за планирано мигриране, като например Site Recovery Manager на VMware и Microsoft Live Migration
 • Интегриране към vRealize Operations Manager на VMware чрез пакета за управление на инфраструктура (Infrastructure Management Pack) на Eaton за контрол на изправността, риска и ефективността на захранващи устройства и устройства за контрол на средата
 • Задаване на ограничения за консумацията на енергия на сървъра за удължаване на времето за работа на батерията с UCS софтуера за управление
 • Вижте как IPM се интегрира във водещи ИТ технологични платформи

Един лицензиран възел се дефинира като едно UPS устройство, електроразпределително устройство за вместване в един рак или IPM копие.

Софтуер Intelligent Power Protector на Eaton:

 • Помага за предотвратяване на загуба на данни чрез плавно изключване на компютри и сървъри, захранвани от UPS устройство на Eaton, по време на продължително прекъсване на електрозахранването
 • Лесен за използване интерфейс от всеки компютър с уеб браузър
 • Получава информация за UPS чрез локална или мрежова комуникация и може лесно да се внедри в множество компютри
 • Може да се управлява, конфигурира и актуализира отдалечено чрез Intelligent Power Manager на Eaton
 • Поддържа допълнителни захранвания и паралелни UPS конфигурации
 • Може да изпълнява методично изключване на VMware, HyperV, RedHat KVM и Xen хипервайзори

vmware logo Citrix Ready VBlock Ready RedHat Ready
NetApp Microsoft Partner Network EMC VSPEX LABS Cisco
Nutanix Ready Nutanix Partner Technology Alliance HPE Technology Partner Silver Partner HPE Composable Infrastructure Tested

Intelligent Power Manager (IPM) се предлага в две версии — версия Manage и версия Optimize.
Версия Manage се изтегля безплатно за до 10 захранващи устройства. За по големи инсталации са налични платени варианти.
Версия Optimize — нашето премиум предложение — предлага най-пълния набор от възможности за внедряване на стратегии за управляване на захранването във виртуални и хибридни среди, включително възможността за наблюдение и управление на захранващи устройства на трети производители в допълнение към оборудването на Eaton.
Не сте сигурни кой лиценз да изберете? Вижте това сравнение

Лицензи
Партиден номер Захранващи устройства
Версия Manage
IPM-ML-10 Лиценз за безплатно изтегляне, 10 Захранващи устройства
IPM-ML-15 Лиценз IPM IT Manage, 15 Захранващи устройства
IPM-ML-25 Лиценз IPM IT Manage, 25 Захранващи устройства
IPM-ML-35 Лиценз IPM IT Manage, 35 Захранващи устройства
IPM-ML-50 Лиценз IPM IT Manage, 50 Захранващи устройства
IPM-ML-100 Лиценз IPM IT Manage, 100 Захранващи устройства
IPM-ML-200 Лиценз IPM IT Manage, 200 Захранващи устройства
IPM-ML-300 Лиценз IPM IT Manage, 300 Захранващи устройства *
IPM-ML-400 Лиценз IPM IT Manage, 400 Захранващи устройства *
IPM-ML-500 Лиценз IPM IT Manage, 500 Захранващи устройства *
Версия Optimize
IPM-OL-05 Лиценз IPM IT Optimize, 5 Захранващи устройства
IPM-OL-10 Лиценз IPM IT Optimize, 10 Захранващи устройства
IPM-OL-15 Лиценз IPM IT Optimize, 15 Захранващи устройства
IPM-OL-25 Лиценз IPM IT Optimize, 25 Захранващи устройства
IPM-OL-35 Лиценз IPM IT Optimize, 35 Захранващи устройства
IPM-OL-50 Лиценз IPM IT Optimize, 50 Захранващи устройства
IPM-OL-100 Лиценз IPM IT Optimize, 100 Захранващи устройства
IPM-OL-200 Лиценз IPM IT Optimize, 200 Захранващи устройства
IPM-OL-300 Лиценз IPM IT Optimize, 300 Захранващи устройства *
IPM-OL-400 Лиценз IPM IT Optimize, 400 Захранващи устройства *
IPM-OL-500 Лиценз IPM IT Optimize, 500 Захранващи устройства *

* IPM може да наблюдава ограничен брой показатели. Ако искате да наблюдавате UPS или входа на ePDU за наблюдение, този лиценз е подходящ. Ако искате да наблюдавате изходните гнезда на ePDU за управление или измерване, IPM може да не поддържа пълния лицензиран брой захранващи устройства.

Софтуер Intelligent Power – Документация

Sorry no documents are available.

Софтуер Intelligent Power – Обслужване и поддръжка

VM Automation LTD.
15, Krum Kyulyavkov Str., ground floor
1172 Sofia
Bulgaria
T: +359 2 4911 450
F: +359 2 4911 498
E: UPS-service@vmautomation.com
www.vmautomation.com

MIV Engineering Ltd
18B Zlatostrui str., app. 8-1,
1517 Sofia
Bulgaria
T +359 2 422 52 54
E ivan.metodiev@mivengineering.com