Пакет за управление Microsoft SCOM

Пакетът за управление Eaton SCOM позволява показване на важни данни и събития за захранването в центъра за управление Microsoft SCOM, осигурявайки напълно холистичен поглед върху ИТ инфраструктурата.

 

 

Свържете се с мен  Изтегляне сега

Пакет за управление Microsoft SCOM – характеристики

  • Наблюдение на Eaton UPS захранването, интегрирано директно в Microsoft Systems Center Operations Manager
  • Пакетът за управление Eaton SCOM съдържа правила и наблюдава, събира и оценява събития и дейности, които са важни за състоянието и ефективността на захранващите устройства
  • Лесно инсталиране на пакета за управление като добавка
  • Позволява SCOM автоматично откриване на захранващи устройства на (Eaton 5PX UPS, 9PX UPS, 93PS UPS и 93PM UPS)
  • Безплатно изтегляне
Microsoft Partner logo

Пакет за управление Microsoft SCOM – изтегляне

Пакет за управление Microsoft SCOM – документация

Пакет за управление Microsoft SCOM – сервиз и поддръжка

VM Automation LTD.
15, Krum Kyulyavkov Str., ground floor
1172 Sofia
Bulgaria
T: +359 2 4911 450
F: +359 2 4911 498
E: UPS-service@vmautomation.com
www.vmautomation.com

MIV Engineering Ltd
18B Zlatostrui str., app. 8-1,
1517 Sofia
Bulgaria
T +359 2 422 52 54
E ivan.metodiev@mivengineering.com