Total Cost of Ownership Download for AndroidDownload for iOS

По-ниски експлоатационни разходи

Информация за работните режими

От ИТ до CIO/CFO ниво съществува различен натиск за управление на разходите. Ефективното управление на експлоатационните разходи (TCO) днес е задължително, а не лукс. В миналото постигането на КПД от 99% вероятно не е било възможен вариант, но днес е стандарт за Eaton. Ако ефективността е важен критерий за взимане на решения за вас, отделете малко време, за да се запознаете с различните предложения на Eaton.

КПД 99% - система за икономия на електроенергия (ESS)

Подобрява нивото на ефективност до 99% като изключва захранващите модули, които не са необходими в момента. Захранването се подава през статичния паралелен кръг, а UPS устройството е готово за превключване към режим на двойно преобразуване за по-малко от две милисекунди в случай на превишаване на предварително зададените граници. В допълнение към изключително ниските загуби режимът ESS предлага филтриране срещу бързи преходи при промяна в захранването. Това е просто най-съвременната, най-надеждната, най-бързо реагиращата налична архитектура за икономия на електроенергия.

CO2 Emission Reduction
*1 x 9395P 1100 kW в режим ESS с 27% товар в продължение на 10 години в сравнение с режима на двойно преобразуване

ESS е най-доказалата се и надеждна система за икономия на електроенергия на пазара с дълги години на експлоатация при най-различни условия. В сравнение с изключително високата ефективност в режим на двойно преобразуване режимът ESS може още повече да намали загубите със 74 на сто при типичен UPS товар.

900000 kVA

Оптимизирана ефективност в режим на двойно преобразуване – система за управление с променливи модули (VMMS)

VMMSПомага за постигане на висока ефективност, когато нивото на натоварване на UPS е ниско – типично за UPS системите за резервно захранване. VMMS може да оптимизира нивото на натоварване на захранващите модули в едно UPS или паралелни UPS системи чрез изключване на излишния UPS капацитет. Това означава не само по-висока ефективност при ниско натоварване, но и оптимална ефективност при всички нива на натоварване, както е показано отдолу.

VMMS и ESS са интелигентни режими на работата за оптимизиране на производителността на UPS, така че да съответства на промените на натоварването или качеството на захранването. Благодарение на вграденото балансиране на натоварването системата 9395P може да осигури максимална защита на товара дори при пълна загуба на комуникация при промяна на натоварването и условията на захранването.

Ефективност в режим на двойно преобразуване

Високата ефективност в режим на двойно преобразуване значително намалява оперативните разходи и осигурява икономии от охлаждане. Замяната на UPS от по-старо поколение със съвременно Eaton UPS ще се отплати за 2-3 години.

Лесен тест на капацитета

ECTТестването на товара може да бъде скъпо и времеемко – но не и с Eaton UPS. Функцията за лесен тест на капацитета (ЛТК) рециркулира енергия от UPS за целите на теста. Така че няма нужда да харчите пари за наемане на натоварващи модули и няма да пилеете време и енергия за временни връзки на товара.

ЛТК прави тестването на място по-лесно по време на пускане в експлоатация и поддръжката по график, елиминирайки нуждата от обемисти и скъпи тестови натоварващи модули и свързаните оперативни разходи за тестване. Използването на ЛТК за тестване на място на система от 6 модула води до икономия на средства, с които може да се купи едно UPS.

Намалява общите експлоатационни разходи

Reduce TCOНиски оперативни разходи и бърза възвращаемост на вашата инвестиция може да се постигнат благодарение на последните разработки в областта на UPS хардуера и доказалите се технологии, вградени в Eaton UPS.